پخش زنده«برنامه ترکی»: خواست مردم بعد از لغو تحریم ها-محسن ابراهیمی-۲۴ ژانویه۲۰۱۶

پخش زنده«برنامه ترکی»: خواست مردم بعد از لغو تحریم ها-محسن ابراهیمی-۲۴ ژانویه۲۰۱۶

 

NO COMMENTS

Leave a Reply