برنامه سازمانده: کار کمونیستی و سازمانگرانه در مدیای اجتماعی.گفتگو با حمید تقوایی...

برنامه سازمانده: کار کمونیستی و سازمانگرانه در مدیای اجتماعی.گفتگو با حمید تقوایی ۱ اوت ۲۰۱۶

NO COMMENTS

Leave a Reply