جنایت تروریست های اسلامی در برلین را شدیدا محکوم میکنیم!

جنایت تروریست های اسلامی در برلین را شدیدا محکوم میکنیم!

عصر روز دوشنبه ۱۹ دسامبر تروریستهای اسلامی با یک کامیون به “بازار کریسمس” برلین حمله ور شده و جنایت هولناک دیگری را به کارنامه سراپا جنایتکارانه و ضدانسانی خود افزودند. در این اقدام تروریستی ۱۲ نفر از مردم بیگناه جانشان را از دست دادند و نزدیک به ۵۰ نفر زخمی شدند.

احزاب و دار و دسته های دست راستی  و نژاد پرست، این جنایت را بهانه ای برای دامن زدن به جو خارجی ستیزی و پناهنده ستیزی کرده و تبلیغات مسموم خود را تشدید کرده اند.

کمیته آلمان حزب کمونیست کارگری جنایت تروریست های اسلامی را شدیدا محکوم می کند و صمیمانه با قربانیان این فاجعه اعلام همدردی میکند. حزب کمونیست کارگری همچنین تقلای جریانات نژاد پرست در دامن زدن به جو ضد خارجی و پناهنده ستیزی را محکوم میکند.ما معتقدیم تروریسم اسلامی  و راسیسم یکدیگر را تقویت میکنند. اینها دو روی یک سکه اند. هر دو ضد انسان، هر دو دست راستی و مرتجع، هر دو دشمن اکثریت مردم شریف و متمدن و هر دو مخل آرامش و امنیت جامعه اند و بشریت باید از شر هر دو طرف رها شود.

ما هر نوع مماشات و امتیاز دادن به جریانات اسلامی، با هر توجیه و بهانه ای، توسط دول غربی و همینطور مشروعیت دادن به دولت های اسلامی را محکوم میکنیم و مردم آزادیخواه در سراسر جهان را به همبستگی با هم علیه کلیه دولت ها و جریانات ترویست اسلامی و راسیسم و فاشیسم فرامیخوانیم.

تشکیلات خارج کشورحزب کمونیست کارگری ایران- آلمان

۲۰ دسامبر ۲۰۱۶

 

NO COMMENTS

Leave a Reply