سعید مدانلو : ناسیونالیسم ایرانی، لنگ حمام عمومی!

سعید مدانلو : ناسیونالیسم ایرانی، لنگ حمام عمومی!

 

روزنامهٔ “جوان” وابسته به جناح اصولگرا  و از ارگانهای فرهنگی- خرچنگی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با “حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی”  از ارگانهای دیگر فرهنگی- خرچنگی سپاه پاسداران میانشان شکراب است. روزنامه “جوان” تحت عنوان “هزینه هالیوودی با کلیپ بالیودی”، کلیپ هفت دقیقه ای بنام ” ایستاه ایم ۲” توسط “سازمان تبلیغات اسلامی” که به نحو فوق العاده مسخره و نازلی تهیه شده را مورد حمله قرار میدهد. این نشریه می نویسد ” پریدن جوانان پرچم بدست از روی گلوله توپ و غرق کردن ناو آمریکایی با یک فریاد، ایدهٔ فیلم هندی است”. هزینهٔ بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومانی که صرف تهیه این کلیپ تبلیغاتی شده و فوق العاده خالی بندی از نوع بالیوودی بودن این کلیپ که ظاهراً سعی در برانگیختن عواطف “وطنی- اسلامی” در میان مردم دارد، مورد انتقاد روزنامه “جوان” است.

منتها موارد فوق به هیچوجه به اصل ناراحتی روزنامه “جوان” از این کلیپ تبلیغاتی “سازمان تبلیغات اسلامی” مربوط نمیشود. مشکل روزنامه “جوان” نه هرگز پرهزینه بودن کلیپ است و نه تمسخر آمیز بودنِ آن. تبلیغات فرهنگی- خرچنگی جمهوری اسلامی همگی از جانب هرکدامِ آنها که باشند بدون استثناء در نازلترین سطوح ابتذال و مسخرگی و ممر مفتخوریهای مجوزدار عناصر وابسته به حاکمیت اسلامی هستند. مشکل در چپاندن مظاهر بارز و مقدسات ایدئولوژیک ناسیونالیسم ایرانی دریک زمینه و یک متن کاملاً اسلامی است. پرچم و زمین و زمان اسلامیند منتها در متن اشعار گویا “حماسیِ” خواننده، “وطنم با کاوه و رستم و رخش و فردوسی” مظاهر ایدئولوژیک ناسیونالیسم ایرانی و مهمترین ابزار ناسیونالیستی سرمایه، بی تعارف جای “ذوالفقار علی و صحرای کربلا و شهید” و نمادهایی از این دست را گرفته است. حتی “شهادت” دیگر جایگاهی در میان مضامین و مظاهر تبلیغاتی حکومت اسلامی ندارد. حد اقل در این کلیپ خبری از آن نیست. دکورها و ستاپ های نمایشی همه اسلامی اند منتها سوپر کاراکترهای ناسیونالیستی نمایشنامه را اجرا میکنند.

گفته میشود که این کلیپ طی مراسمی در حضور برخی سران و اسامی شناخته شده ای از اجزاء مهم سپاه پاسداران بنمایش در آمده است. حسین یکتا مسئول ” قرارگاه خاتم الاوصیاء” گفت که “مجذوب این اثر شده و بسیار خوشحالم که چنین آثاری لبخند را بر لبان مقام معظم رهبری آورده است.”

سعید قاسمی مقام دیگری از سپاه پاسداران نیز سازندگان این کلیپ را “فردوسی های انقلاب اسلامی” نامید. او گفت که ” نشئهٔ این اثر شده ام هرچند که با شنیدنِ هزینهٔ ساخت آن سرم سوت کشید اما چاره ای نیست .. بعد از برجام. . . . ”

آنچه که در دعوای فیمابین دو جزء وابسته به سپاه پاسداران برجسته است نه سطح ابتذال کلیپ مزبور و هزینهٔ ساخت آن بلکه بروز نشانه های غیر قابل انکار دو دستگی در داخل ارکان رهبری سپاه پاسداران است. ناگزیری شیفت کردن “اسلام ائمه اطهار” به گرایش “ناسیونال اسلامیستی” و ضرورتِ سرعت هرچه بیشتر یافتنِ این شیفت کردن، به تقابل دو گرایش مزبور در داخل قوای نظامی و سرکوب حاکمیت اسلامی خواهد انجامید. بدیهی است که سرعت شکلگیری گرایشات ناسیونالیستی در ارتش با شتاب بیشتری همراه باشد.

نکته قابل توجه دیگر در این کلیپ این است که مظاهر ایدئولوژیک و دستمایه های سیاسی ناسیونالیسم تمامیت خواه ایرانی چه راحت مثل لنگ حمام عمومی میتواند به کمر هرجنس حکومت سرمایه داریِ بحران زده که باشد بسته شود تا بلکه عورتش را از انظار عموم حفظ بدارد! “کورش” را که احمدی نژاد با انداختن چفیه بسیجی به گردنش “بی عصمت” کرد، حالا نوبت کاوه و رستم و فردوسی اسلامی” هم رسیده است. منتها قطعاً سرِ “کیخسرو و کیکاووس” کم میارند!

می گوید، “این کلیپ لبخند بر لبان مقام معظم رهبری آورده است” منتها روشن نیست خامنه ای لبخندش از چه جهت بود. یا به مسخره بودنش خندیده یا به بخت خود که ناگزیر به تن دادنِ تا این اندازه به مسخرگی و به نازلترین سطوح حقارت است. مسخره است ولی چاره ای نیست!  “مجذوب” و “نشئه” شدن سردار لمپنهای نامدار ولایت نیز از بابت قرصهای جدیدی است که برایشان تجویز شده. علت دیگری برایش متصور نیست. قرصهای جدید ناسیونالیستی را باید بالا انداخت. بعد از “برجام” دیگر چاره ای نیست!

همان مشایی عزلت گزیده حرف آخر سران حکومت اسلامی را اول از همه اینها زد. دورهٔ اسلامگرایی و حکومت اسلامی بسر آمده حتی اگر “کورش” و “امام زمان” برای نجات حکومتشان با هم ظهور کنند!

۲۶ آوت ۲۰۱۶

 

NO COMMENTS

Leave a Reply