اطلاعیه تلویزیون کانال جدید: از امروز کانال جدید را در یاه ست...

اطلاعیه تلویزیون کانال جدید: از امروز کانال جدید را در یاه ست دنبال کنید!

تلوزیون کانال جدید از امروز ۱۱ دی ماه در هاتبرد قابل دسترس نمی باشد. کانال جدید را در یاه ست دنبال کنید.

مشخضات ماهواره از این قرار است:

Yahsat فرکانسFrequency 12594 پلاریزیاسیون – عمودی V – Vertical سمبل ریت Symbol rate – ۲۷۵۰۰ ترانس پاندر Trans Ponder 2/3 لطفا اطلاع رسانی کنید

NO COMMENTS

Leave a Reply