رئیس سازمان زندانهای حکومت:۲۵۰ هزار کودک داریم که پدرشان در زندان بسر...

رئیس سازمان زندانهای حکومت:۲۵۰ هزار کودک داریم که پدرشان در زندان بسر می برند

جهانگیر رئیس سازمان زندانهای حکومت در ارومیه گفته است:بیش از ۶۵ درصد زندانیان کشور متاهل و ۲۵۰ هزار کودک داربم که پدرشان در زندان بسر می برند.در حوزه قاچاق مواد مخدر بیشترین زندانی کشور بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر با میانگین سنی کمتر از ۴۰ سال در کشور داریم.وی در باره آماز رندانیان در ایران گفته است:به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۷۰ نفر است که به نسبت به میانگین جهانی ۱۲۰ نفر زیاد داریم و کاهش این آمار مستلزم کار جهادی دولت و مجلس است. بیش از ۶۵ درصد زندانیان کشور متاهل و ۲۵۰ هزار کودک داربم که پدرشان در زندان بسر می برند که باید برای حوزه حمایتی آنها کار بشود.مهر ۱۶ دیماه ۹۵

NO COMMENTS

Leave a Reply