سه هزار کارگر “ایران ترانسفوی زنجان” از پایین بودن دستمزدهای پایه و...

سه هزار کارگر “ایران ترانسفوی زنجان” از پایین بودن دستمزدهای پایه و .. ناراضی اند

کارگران ایران ترانسفو در زنجان از پایین بودن دستمزدهای پایه و قطع پاداش افزایش تولید انتقاد دارند. به گفته این کارگران، علاوه بر پایین بودن سطح دستمزدهای پایه، با کاهش سطح تولید، پاداش افزایش تولید و اضافه کاری کارگران بخش تولید قطع شده و در نتیجه عایدی این کارگران کاهش یافته است.

یکی از کارگران این واحد تولیدی می‌گوید: نسبت به سال پیش، نزدیک به چهارصد هزار تومان کمتر دریافتی دارم و این مساله مشکلات بسیاری را برایم به وجود آورده‌است.کارگران ایران ترانسفو زنجان می‌گویند: چند وقتی است مدیرعامل جدید آمده و وعده‌هایی داده است که امیدواریم به زودی اوضاع بهتر شود؛ به گفته این کارگران، مدیرعامل از افزایش سطح تولید و بالاتر رفتن عایدی کارگران خبر داده‌است.بیش از سه هزار کارگر در کارخانه ایران ترانسفو زنجان مشغول به کار هستند.ایلنا ۱۸ دیماه ۹۵

NO COMMENTS

Leave a Reply