دستگیری شش نفر در تبریز به اتهام” مدلینگ”!و چند نفر به اتهام...

دستگیری شش نفر در تبریز به اتهام” مدلینگ”!و چند نفر به اتهام موسیقی زیر زمینی

احمد موقری معاون دادستان  حکومت در تبریز گفت: چهار زن و دو مرد در ارتباط با مدلینگ دستگیر شده اند.در این خصوص دو نفر عکاس نیز دستگیر شده اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
متهمان پرونده مدلینگ از طریق کانال تلگرام جهت معرفی محصولات آرایشی و لباس با پوشش نامناسب اقدام می کردند.

وی در ادامه گفته است:وی ادامه داد: در حال شناسایی متهمان این پرونده هستیم که تاکنون محل این متهمان در مشهد، اصفهان، تهران و کرج مشخص شده است.موقر در خصوص مبارزه با تولید محصولات موسقیایی زیرزمینی گفت: در این زمینه چهار فقره پرونده تشکیل و خواننده و تولید کننده موسیقیایی غیرمجاز دستگیر و آلات موسیقی مختلف کشف و ضبط شده است.ایرنا 13 دیماه 95

NO COMMENTS

Leave a Reply