تجمع اعتراضی کارگران سیمان صوفیان

تجمع اعتراضی کارگران سیمان صوفیان

رسانه های حکومتی صبح امروز (۲۳ اسفند ماه)، خبر از اعتراض کارگران سیمان صوفیان دادند

بر اساس این گزارشات بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران پیمانی سیمان صوفیان تبریز در محوطه این کارخانه تجمع کرده اند.در این تجمع که از ساعت ۸ صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد، کارگران از به تاخیر افتادن عیدی وپاداش پایان سال و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی  همانند پایه سنواتی وتجمیع سنواتی انتقاد دارند.

کارگران  سیمان صوفیان می‌گویند با وجود شرایط کاری سخت،کارفرما از سال ۹۲ تجمیع سنواتی مارا  لحاظ نکرده واز ابتدای سال جاری پایه سنواتی ما افزایش پیدا نکرده است.از قرار معلوم، در تجمع صبح امروز، کارگران پیمانکاری واحد تاریکخانه وبارگیرخانه سیمان صوفیان حضور داشته اند.

NO COMMENTS

Leave a Reply